GDPR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När vi ingår avtal med dig och ditt företag inhämtar vi uppgifter eftersom vi är skyldiga att följa Lagen om penningtvätt (2017:630).

Vi är naturligtvis måna om att du alltid skall känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att vi är transparenta med vilken information vi samlar in om dig, hur dessa uppgifter kan komma att användas och hur länge dina personliga uppgifter lagras hos oss.

Den nya Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft 25 maj 2018, har stärkt dina rättigheter att styra hur du vill att vi hanterar personuppgifter kopplade till dig som är kund hos oss. Du har bland annat rätt till ett s.k. registerutdrag, få dina uppgifter rättade, ge och återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter och avsäga dig direktreklam från oss. Du kan även motsätta dig till behandling av personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse samt få dina uppgifter raderade när det inte längre finns legitimt skäl för fortsatt behandling av dina uppgifter. Du har även möjlighet att begränsa dina uppgifter om du anser att uppgifter som vi lagrat om dig inte är korrekta samt under vissa omständigheter kunna flytta din data eller vissa uppgifter om dig (s.k. dataportabilitet).